Facultatea de Inginerie a Instalatiilor (F.I.I.)
Evaluarea riscului de incendiu pentru constructii si instalatii