METODOLOGIE SI CALENDAR ADMITERE
CICLUL I LICENTA

SESIUNE DESCHISA - SEPTEMBRIE 2016
 1. Metodologia admiterii

  1. Pentru toate specializarile ingineresti ADMITEREA SE FACE PE BAZA DE DOSAR. Media de admitere se face luandu-se in considerare REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, astfel : Nota de la Matematica sau Fizica sau Informatica * ( una dintre ele, la alegerea candidatului, cu o pondere de 80 %) si Media generala a examenului de Bacalaureat, (cu o pondere de 20 %).
   * Candidatii de la specializarea Instalatii si Echipamente pentru Protectia Atmosferei (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor) mai pote opta sa fie luata in calculul mediei, in locul celor 3 optiuni de baza, nota de la Chimie de la examenul de Bacalaureat.

  Un candidat poate depune UN SINGUR DOSAR DE INSCRIERE, cu una sau mai multe optiuni de redistribuire catre alte specializari si domenii, pentru eventualitatea in care la acestea raman locuri neocupate, subventionate de la buget sau cu taxa.

  Taxa de inscriere este de 80 lei, indiferent de domeniul pentru care s-a optat, proba/probele de concurs, sau numarul de optiuni de redistribuire solicitate. Sunt scutiti de plata taxei orfanii, candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (in activitate, pensionat sau decedat) indiferent de institutia de invatamant unde isi desfasoara activitatea, precum si copiii salariatilor din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

  Cont BCR deschis pentru incasari taxa admitere NOU

  Informatii suplimentare in Rectorat pe e-mail SECRETARIAT@UTCB.RO , tel: 021 242 12 08,
  cat si de la secretariatul facultatii la tel: 021 252 46 20 sau pe e-mail SECRETARIAT.INSTALATII.UTCB@GMAIL.COM .
  Mai multe date pe pagina de contact.

 2. CALENDARUL ADMITERII

 3. Inscrieri in perioada:
  13 - 28 SEPTEMBRIE 2016 , LUNI - JOI intre orele 10 : 00 - 13 : 00.
  Vineri, sambata si duminica NU se fac inscrieri.

Anunt admitere Licenta - SESIUNE DESCHISA.

Acte / documente necesare la inscriere - CICLUL I LICENTA


 1. Diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire; (adeverinta de absolvire doar pentru absolventii de liceu promotia 2016). Aceste documente se depun in original sau copie legalizata.
  Obs. In adeverinta de absolvire trebuie sa fie precizate media generala a examenului de bacalaureat si notele de la probele examenului de bacalaureat (v . pt 3 . modul de calcul al mediei de admitere).
 2. Certificat de nastere - copie legalizata ;
 3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucati; ( candidatii care sustin testul de competenta lingvistica de la FILS si Instalatii in lb franceza, aduc 4 fotografii)
 4. Chitanta de plata a taxei de admitere / sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
 5. Copie C.I.
 6. Copie foaia matricola liceu
 7. Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului care se depune la Ghiseul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor, etaj 1.

Acte / documente necesare la inscriere pentru a doua facultate
(BUGET / TAXA)


 1. Diploma de Bacalaureat in original pt candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile cu taxa.
 2. Diploma de Licenta in original pt candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile cu taxa.
  Obs. In adeverinta de absolvire a primei facultati trebuie sa fie precizate media examenului de licenta si media generala a anilor de studii.
 3. Certificat de nastere - copie legalizata ;
 4. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucati; ( candidatii care sustin testul de competenta lingvistica de la FILS si Instalatii in lb franceza, aduc 4 fotografii)
 5. Chitanta de plata a taxei de admitere / sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
 6. Copie C.I.
 7. Copie foaia matricola liceu
 8. Copie legalizata dupa FOAIA MATRICOLA / SUPLIMENTUL DE DIPLOMA
 9. Adeverinta de la facultatea absolvita, care sa cuprinda perioada de scolarizare si forma de finantare pt fiecare an universitar studiat.
 10. Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului care se depune la Ghiseul Facultatii de Inginerie a Instalatiilor, etaj 1.