METODOLOGIE SI CALENDAR ADMITERE
CICLUL I LICENTA

SESIUNE DESCHISA - IULIE 2017
 1. Metodologia admiterii

  1. Pentru toate specializarile ingineresti ADMITEREA SE FACE PE BAZA DE DOSAR. Media de admitere se face luandu-se in considerare REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT, astfel: Nota de la Matematica sau Fizica sau Informatica * (una dintre ele, la alegerea candidatului, cu o pondere de 80 %)si Media generala a examenului de Bacalaureat, (cu o pondere de 20 %).
   * Candidatii de la specializarea Instalatii si Echipamente pentru Protectia Atmosferei (Facultatea de Inginerie a Instalatiilor) mai poate opta sa fie luata in calculul mediei, in locul celor 3 optiuni de baza, nota de la Chimie de la examenul de Bacalaureat.
  2. Candidatii de la specializarile ingineresti cu predare in limbi straine (limba franceza) sustin un test eliminatoriu de competenta lingvistica (notat cu admis / respins). Acesta nu influenteaza asupra calculului mediei de admitere care se face conform celor precizate mai sus la punctul I. In cazul respingerii, candidatii pot fi redistribuiti catre specializarile cu predare in limba romana conform optiunilor exprimate la inscriere.
   TESTUL DE COMPETENTA LINGVISTICA:
   Se sustine de candidatii de la FILS si de la Instalatii pt constructii în limba franceza in ziua de 18 iulie 2016 ora 10:00 (testul de competenta lingvistica este tip grila); candidatii se prezinta la salile de examen cu actul de identitate cu cel putin o ora mai devreme.
   Obs. Candidatii de la Instalatii pentru constructii in limba franceza care au atestate de competenta lingvistica sunt scutiti de test. Atestatele de competenta lingvistica recunoscute sunt:
   • Limba FRANCEZA (DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de L'Alliance Francaise, Atestate de la clase bilingve).

  Un candidat poate depune UN SINGUR DOSAR DE INSCRIERE, cu una sau mai multe optiuni de redistribuire catre alte specializari si domenii, pentru eventualitatea in care la acestea raman locuri neocupate, subventionate de la buget sau cu taxa.

  Taxa de inscriere este de 80 lei, indiferent de domeniul pentru care s-a optat, proba/probele de concurs, sau numarul de optiuni de redistribuire solicitate. Sunt scutiti de plata taxei orfanii, candidatii proveniti de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (in activitate, pensionat sau decedat) indiferent de institutia de invatamant unde isi desfasoara activitatea, precum si copiii salariatilor din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

  Cont BCR deschis pentru incasari taxa admitere NOU

 2. CALENDARUL ADMITERII

 3. Inscrieri in perioada:
  10 - 17/18 iulie 2017, Luni - Vineri intre orele 9:00 - 13:00 si 14:00 - 17:00. Sambata: orele 09:00 - 13:00.
  Duminica NU se fac inscrieri, iar in ultima zi, inscrierile se fac doar intre orele 9:00 - 13:00.
  Dupa caz, testul de competenta lingvistica 18 iulie 2017;
  Afisarea rezultatelor 18 / 19 iulie 2017 .
  Nota: In perioada admiterii inscrierile se vor putea face si online pe site-ul www.admitereonline.ro

 4. ACTELE NECESARE DOSARULUI DE ADMITERE - IULIE 2017


ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE (CICLUL I LICENŢĂ):


1. Diploma de bacalaureat sau adeverinta de absolvire; (adeverinta de absolvire doar pentru absolventii de liceu promotia 2017).
Aceste documente se depun in original sau copie legalizată.
Obs. In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele examenului de bacalaureat.
2. Certificat de nastere - copie legalizată;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucati;
4. Chitanta de plata a taxei de admitere BCR sau sala P12 / sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
5. Copie C.I.
6. Copie foaie matricola de la liceu
7. Dosar plic (CANDIDATUL ISI VA SCRIE NUMELE/INITIALA TATALUI/PRENUMELE CANDIDATULUI; MEDIA LA BACALAUREAT; MEDIA LA MATEMATICA/INFORMATICA/FIZICA SI CHIMIE DOAR PT SPECIALIZAREA: IEPA;
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului;
Candidatii la concursul de admitere – 2017 – pot achita taxa de admitere in urmatoarele conturi:
RO O6 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2 sau RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX – Trezoreria Sector 2
Pe chitanta de plata se vor mentiona: Numele si prenumele candidatului; CNP; Facultatea; Taxa admitere.

ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA INSCRIERE PENTRU A DOUA FACULTATE/SPECIALIZARE (BUGET / TAXA)

1.
Diploma de Bacalaureat in original pentru candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile cu taxa.
2. Diploma de Licenta in original pentru candidatii bugetati sau copie legalizata pentru candidatii de pe locurile cu taxa.
Obs. In adeverinta de absolvire a primei facultati trebuie sa fie precizate media examenului de licenta si media generala a anilor de studii.
3. Certificat de nastere - copie legalizată;
4. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
5. Chitanta de plata a taxei de admitere BCR sau sala P12/ sau dupa caz adeverintele necesare obtinerii scutirii de la plata taxei;
6. Copie C.I.
7. Copie dupa FOAIA MATRICOLA de la Liceu
8. Copie legalizata dupa FOAIA MATRICOLA/SUPLIMENTUL DE DIPLOMA
9. Adeverinta de la facultatea absolvita, care sa cuprinda perioada de scolarizare si forma de finantare pt fiecare an universitar studiat.
10. Dosar plic (CANDIDATUL ISI VA SCRIE NUMELE/INITIALA TATALUI/PRENUMELE CANDIDATULUI; MEDIA LA BACALAUREAT; MEDIA LA MATEMATICA/INFORMATICA/FIZICA SI CHIMIE DOAR PT SPECIALIZAREA: IEPA)
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului;
Candidatii la concursul de admitere – 2017 – pot achita taxa de admitere in urmatoarele conturi:
RO O6 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2 sau RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX – Trezoreria Sector 2
Pe chitanta de plata se vor mentiona: Numele si prenumele candidatului; CNP; Facultatea; Taxa admitere.

Informatii suplimentare in Rectorat pe e-mail SECRETARIAT@UTCB.RO , tel: 021 242 12 08,
cat si de la secretariatul facultatii la tel: 021 252 46 20 sau pe e-mail SECRETARIAT.INSTALATII.UTCB@GMAIL.COM.
Mai multe date pe pagina de contact.